Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-B03
 • Mặt tiền 4mx17m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B05
 • Mặt tiền 4m5x17m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D01
 • Mặt tiền 7mx17m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C02
 • Mặt tiền 5mx16.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D12
 • Mặt tiền 7mx12m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C27
 • Mặt tiền 6mx20m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C32
 • Mặt tiền 6mx20m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B24
 • Mặt tiền 4.5mx19.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C36
 • Mặt tiền 5.5mx15m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng