Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-B06
 • Mặt tiền 4m5x23n5
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B14
 • Mặt tiền 4.5mx14m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C13
 • Mặt tiền 4.5mx15.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B16
 • Mặt tiền 4mx12.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B18
 • Mặt tiền 4.5mx15m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B19
 • Mặt tiền 4mx7.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B20
 • Mặt tiền 4.5mx19m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B21
 • Mặt tiền 4mx16.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B23
 • Mặt tiền 4.5mx21m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng