Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-C04
 • Mặt tiền 5mx20m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C16
 • Mặt tiền 5mx16.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C02
 • Mặt tiền 5mx16.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C10
 • Mặt tiền 5.5mx22m
 • Số tầng 1 tầng - 1.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C12
 • Mặt tiền 6mx15m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C24
 • Mặt tiền 5mx15m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C31
 • Mặt tiền 5mx14m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C30
 • Mặt tiền 5mx18m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C38
 • Mặt tiền 6mx15.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng