Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-D05
 • Mặt tiền 8mx15m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D10
 • Mặt tiền 6.5mx8.5m
 • Số tầng 2 tầng - 2.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D09
 • Mặt tiền 6.5mx14.5m
 • Số tầng 5 tầng trở lên
 • Mẫu nhà NLK-D08
 • Mặt tiền 7.5mx10m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D21
 • Mặt tiền 8mx12m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D11
 • Mặt tiền 8mx19m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D07
 • Mặt tiền 7mx20m
 • Số tầng 2 tầng - 2.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D06
 • Mặt tiền 6.5mx12.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-E03
 • Mặt tiền 9.5mx13.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng