Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-D10
 • Mặt tiền 6.5mx8.5m
 • Số tầng 2 tầng - 2.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B19
 • Mặt tiền 4mx7.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-A09
 • Mặt tiền 4mx11m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B10
 • Mặt tiền 4.5mx8m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng