Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-A10
 • Mặt tiền 4mx16m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B14
 • Mặt tiền 4.5mx14m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D09
 • Mặt tiền 6.5mx14.5m
 • Số tầng 5 tầng trở lên
 • Mẫu nhà NLK-C13
 • Mặt tiền 4.5mx15.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C12
 • Mặt tiền 6mx15m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C24
 • Mặt tiền 5mx15m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B18
 • Mặt tiền 4.5mx15m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C31
 • Mặt tiền 5mx14m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D30
 • Mặt tiền 9mx14m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng