Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-D03
 • Mặt tiền 10mx20m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B05
 • Mặt tiền 4m5x17m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C22
 • Mặt tiền 5mx20m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-A08
 • Mặt tiền 3mx15m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D19
 • Mặt tiền 8mx7.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C14
 • Mặt tiền 5mx16m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D22
 • Mặt tiền 8.5mx11.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B24
 • Mặt tiền 4.5mx19.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng