Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-C05
 • Mặt tiền 6mx16m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C22
 • Mặt tiền 5mx20m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C14
 • Mặt tiền 5mx16m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C23
 • Mặt tiền 5mx9m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C15
 • Mặt tiền 5mx13m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C25
 • Mặt tiền 5.5mx7.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C27
 • Mặt tiền 6mx20m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C32
 • Mặt tiền 6mx20m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C11
 • Mặt tiền 5mx16.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng