Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-D03
 • Mặt tiền 10mx20m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D01
 • Mặt tiền 7mx17m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D19
 • Mặt tiền 8mx7.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D12
 • Mặt tiền 7mx12m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D22
 • Mặt tiền 8.5mx11.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D32
 • Mặt tiền 6.5mx15m
 • Số tầng 2 tầng - 2.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D24
 • Mặt tiền 7mx10m
 • Số tầng 5 tầng trở lên