Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-D19
 • Mặt tiền 8mx7.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C23
 • Mặt tiền 5mx9m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C25
 • Mặt tiền 5.5mx7.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B33
 • Mặt tiền 4mx9m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng