Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-B01
 • Mặt tiền 4mx12m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-A07
 • Mặt tiền 3.5mx11m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C26
 • Mặt tiền 5mx10.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D22
 • Mặt tiền 8.5mx11.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-A15
 • Mặt tiền 3mx11.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D24
 • Mặt tiền 7mx10m
 • Số tầng 5 tầng trở lên