Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-D03
 • Mặt tiền 10mx20m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-A01
 • Mặt tiền 3.5mx20m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-A03
 • Mặt tiền 3m5x20m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C22
 • Mặt tiền 5mx20m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C27
 • Mặt tiền 6mx20m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C32
 • Mặt tiền 6mx20m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B24
 • Mặt tiền 4.5mx19.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-A16
 • Mặt tiền 4mx38m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-A12
 • Mặt tiền 3.5mx20m
 • Số tầng 2 tầng - 2.5 tầng