Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-A20
 • Mặt tiền 4mx13.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D29
 • Mặt tiền 8mx18m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B10
 • Mặt tiền 4.5mx8m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D25
 • Mặt tiền 7mx20m
 • Số tầng 2 tầng - 2.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D04
 • Mặt tiền 8.5mx11m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C06
 • Mặt tiền 5mx20.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D13
 • Mặt tiền 9.5mx20m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C39
 • Mặt tiền 5mx26.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B32
 • Mặt tiền 4.5mx14.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng