Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-D10
 • Mặt tiền 6.5mx8.5m
 • Số tầng 2 tầng - 2.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C16
 • Mặt tiền 5mx16.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D05
 • Mặt tiền 8mx15m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C04
 • Mặt tiền 5mx20m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-A10
 • Mặt tiền 4mx16m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B06
 • Mặt tiền 4m5x23n5
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng