Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
  • Mẫu nhà NLK-B12
  • Mặt tiền 4.5mx14.5m
  • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
  • Mẫu nhà NLK-C07
  • Mặt tiền 6mx18.5m
  • Số tầng 2 tầng - 2.5 tầng
  • Mẫu nhà NLK-C21
  • Mặt tiền 5mx21m
  • Số tầng 2 tầng - 2.5 tầng
  • Mẫu nhà NLK-D31
  • Mặt tiền 9.5mx22m
  • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
  • Mẫu nhà NLK-D28
  • Mặt tiền 11.5mx14m
  • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
  • Mẫu nhà NLK-B13
  • Mặt tiền 4.5mx11.5m
  • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
  • Mẫu nhà NLK-B34
  • Mặt tiền 4.5mx16.5m
  • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
  • Mẫu nhà NLK-D27
  • Mặt tiền 9.5mx20m
  • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
  • Mẫu nhà NLK-C01
  • Mặt tiền 5mx19m
  • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng