Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-A13
 • Mặt tiền 3.5mx20m
 • Số tầng 2 tầng - 2.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B33
 • Mặt tiền 4mx9m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-A12
 • Mặt tiền 3.5mx20m
 • Số tầng 2 tầng - 2.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D24
 • Mặt tiền 7mx10m
 • Số tầng 5 tầng trở lên
 • Mẫu nhà NLK-A15
 • Mặt tiền 3mx11.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-A18
 • Mặt tiền 4mx12.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-A16
 • Mặt tiền 4mx38m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-A17
 • Mặt tiền 3.5mx17m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C36
 • Mặt tiền 5.5mx15m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng