Thư viện mẫu nhà
Tìm kiếm nhanh
Tất cả mẫu
 • Mẫu nhà NLK-B26
 • Mặt tiền 4mx16.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C11
 • Mặt tiền 5mx16.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-B24
 • Mặt tiền 4.5mx19.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D32
 • Mặt tiền 6.5mx15m
 • Số tầng 2 tầng - 2.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C32
 • Mặt tiền 6mx20m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-D22
 • Mặt tiền 8.5mx11.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C27
 • Mặt tiền 6mx20m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C26
 • Mặt tiền 5mx10.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
 • Mẫu nhà NLK-C25
 • Mặt tiền 5.5mx7.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng