Tìm kiếm nhanh
Kết quả tìm kiếm mẫu nhà: 60m2-80m2
Nhà liền kề - 65m2 - NLK-B12
 • Mẫu nhà NLK-B12
 • Mặt tiền 4.5mx14.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
Nhà liền kề - 70m2 - NLK-A13
 • Mẫu nhà NLK-A13
 • Mặt tiền 3.5mx20m
 • Số tầng 2 tầng - 2.5 tầng
Nhà liền kề - 74m2 - NLK-B34
 • Mẫu nhà NLK-B34
 • Mặt tiền 4.5mx16.5m
 • Số tầng 3 tầng - 3.5 tầng
Nhà liền kề - 70m2 - NLK-A12
 • Mẫu nhà NLK-A12
 • Mặt tiền 3.5mx20m
 • Số tầng 2 tầng - 2.5 tầng
Nhà liền kề - 65.25m2 - NLK-B32
 • Mẫu nhà NLK-B32
 • Mặt tiền 4.5mx14.5m
 • Số tầng 4 tầng - 5 tầng
Nhà liền kề - 70m2 - NLK-D24
 • Mẫu nhà NLK-D24
 • Mặt tiền 7mx10m
 • Số tầng 5 tầng trở lên
Tags
 • 60m2-80m2